Voditeljica zbirke:

Maja Zidarić Pilat, kustosica

Uvid u zbirku: po najavi

Zbirka skulptura, slika i grafika brojem je najmanja zbirka Muzeja, a sadrži ulja na platnu, crteže, grafike i kamenu plastiku. Građa unutar zbirke datirana je u razdoblje od 18. do 20. stoljeća. Unutar Zbirke izdvaja se ulje na platnu iz 1885. godine s portretom Faustine de Francesci, članice talijanske obitelji De Franceschi, doseljene u Gologoricu, čiji su pojedini članovi bili istaknuti kulturni, politički i umjetnički aktivisti u Istri. Osim toga, sastavni su dio Zbirke i radovi Saše Šantela.