Voditeljica zbirke:

Maja Zidarić Pilat, kustosica

Uvid u zbirku: po najavi

Ljekarničku i medicinsku zbirku, oformljenu darovanjem i otkupom muzejske građe s područja Pazina i Pazinštine, čini građa datirana u razdoblje 19. i 20. stoljeća, a može se podijeliti u tri temeljne skupine:

  • laboratorijski instrumenti i oprema – hidrometri, aerometri, urinometar, hemometar, laboratorijske tikvice…
  • medicinski instrumenti – kirurške hvataljke, hvataljke za tkivo, kirurške igle…
  • osobni zdravstveni i liječnički dokumenti – zdravstvene iskaznice, ljekarničke potvrde i sl.
  • Građa potječe s prostora Pazina i Pazinštine, a od ukupnog broja predmeta zanimljivo je istaknuti laboratorijske instrumente iz 19. stoljeća iz liječničke ordinacije u Tinjanu i kirurške instrumente iz prve polovice 20. stoljeća iz Pazina dobivene po zatvaranju izložbe Partizanska bolnica u Gologorici.