Voditelj zbirke:

Ivan Smoljan, kustos

Uvid u zbirku: po najavi

Numizmatička zbirka sadrži papirnati i kovani novac, datiran od početka 19. stoljeća pa do danas, uz nekoliko primjeraka kovanog novca i iz ranijeg razdoblja. Osim novca, zbirka sadrži i bonove za gorivo te obveznice zajma za gradnju tunela Učka, oboje iz razdoblja druge polovice 20. stoljeća. Najveći dio zbirke sačinjava novac koji se upotrebljavao u Istri dok je ona bila dijelom, kronološki:

  • Austrijske Monarhije
  • Austro–Ugarske Monarhije
  • Kraljevine Italije
  • Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, i danas
  • Republike Hrvatske.
  • Među predmetima se ističu kovanice i novčanice koje se nisu dugo vremena zadržale u opticaju, poput prijelaznih jugolira koje su se koristile po završetku Drugog svjetskog rata, kao i novac iz vremena Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, kovanice njemačkog Reicha, ali i čitave serije novčanica iz vremena SFRJ.