Voditeljica zbirke:

Maja Zidarić Pilat, kustosica

Uvid u zbirku: po najavi

Sakralna zbirka sastoji se od građe datirane u razdoblje od 14. stoljeća do recentnog doba koju je moguće podijeliti u sljedeće skupine:

  • predmeti iz inventara i opreme crkava - drveni retabl oltara, antependij, kandilo, svijećnjaci i pale
  • svetačka plastika – kipovi i reljefna plastika s prikazima svetaca
  • liturgijska odjeća – biskupska mitra
  • vjerske publikacije i rukopisi – molitvenici, kalendari, rukopisni zapisi molitvi itd.
  • devocionalije – svete medaljice, svete sličice, krunice itd.
  • Najbrojniju skupinu građe unutar Sakralne zbirke čine devocionalije s velikim brojem svetih sličica i medaljica, razvrstane u skupine s prikazima Krista, Bogorodice i svetaca. Posebno mjesto unutar zbirke imaju predmeti inventara i opreme crkava, primjerice antependij iz 17. stoljeća koji potječe iz nekadašnje crkve sv. Antuna Pustinjaka u Pazinu, drveni retabl oltara iz 17. stoljeće iz crkve sv. Marije Magdalene iz Bazgalji, kandilo iz 18. stoljeća te svetački kipovi – kip sveca datiran u 14./15. stoljeće i kip Boga Oca datiran u 16./17. stoljeće.