Voditelj zbirke:

Ivan Smoljan, kustos

Uvid u zbirku: po najavi

Fundus Zbirke dokumenata, karata, rukopisa i tiskovina datira od 16. do 21. stoljeća te se prema sadržaju i formalnim karakteristikama dijeli u sljedeće skupine:

  • rukopisna građa
  • tiskana građa vezana za upravne, gospodarske i kulturne subjekte i asocijacije
  • identifikacijski i drugi predmeti osobnog karaktera
  • kartografski dio zbirke.
  • Rukopisna građa sadrži oporuke, predbračne ugovore, darovnice, ali i blagajničke knjige, knjige evidencija i slično. U drugoj skupini predmeta prevladavaju pozivnice, plakati, brošure, bilteni, zatim kalendari, časopisi te udžbenici iz razdoblja austrougarske vladavine pa do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Identifikacijski i drugi predmeti osobnog karaktera obuhvaćaju legitimacije, policijske kartone, svjedodžbe dok kartografski dio zbirke sadrži zemljopisne karte i atlas.

    Zbirka sadrži predmete od iznimne važnosti za razumijevanje povijesnog razvoja Pazina i Pazinštine, od kojih se izdvajaju: Urbar Pazinske knežije iz 1573. godine, zemljovidi iz 17. i 18. stoljeća, osobni dokumenti i drugo.